...............Afbeeldingen en opmaak kunnen worden vervaardigd in : Photoshop,Illustrator, Quark.

...............Een afbeelding of ontwerp kan als een bestand worden aangeleverd.

...............Maar er kan ook direct een eindprodukt van gemaakt worden.

...............[ Schilderij met UV bescherming in elk formaat, Posters, het bedrukken van voorwerpen etc.]

...............Er is ook een mogelijkheid tot het uitvoeren van de gehele produktie.

...............[ Afbeelding(en) plus tekst en de opmaak en zelfs het drukken van het eindprodukt.]

...............De rechten van afbeelding zijn exclusief te verkrijgen of het recht tot gebruik.

...............Email voor meer informatie : info@mariannedemooy.com

MariannedeMooy 2003-2007

Marianne de Mooy Digitale Vormgeving